Terms

Easy Monitor funcționează pe baza informațiilor obținute prin utilizarea serviciului public de interogare a bazei de date a instanțelor de judecată pus la dispoziție de Ministerul Justiției prin punctul de acces: http://portalquery.just.ro/query.asmx. Cabinetul de Avocat Tănase Lucian nu acordă nicio garanție explicită sau implicită cu privire la funcționarea aplicației, aplicația fiind pusă la dispoziția utilizatorului așa cum se găsește aceasta la momentul utilizării ei, iar utilizatorul este de acord să absolve Cabinetul de Avocat Tănase Lucian sau dezvoltatorul acestuia de orice responsabilitate sau răspundere contractuală, delictuală sau de orice natură, cu privire la folosirea de către acesta a prezentei aplicații. Utilizarea aplicației are loc exclusiv pe riscul utilizatorului, acesta fiind de acord, ca în măsura permisă de lege să exonereze în mod integral și irevocabil dezvoltatorul prezentei aplicații și Cabinetul de Avocat Tănase Lucian, cu privire la orice daună sau prejudiciu, de orice natură, ce ar putea rezulta din folosirea aplicației. Prin folosirea aplicației utilizatorul este de acord să renunțe la dreptul de a solicita orice despăgubire, de orice natură, sau de a avea orice fel de pretenție,rezultată în mod direct sau indirect din folosirea aplicației sau din faptul că s-a bazat în acțiunile au inacțiunile sale pe informațiile rezultate din folosirea aplicației. Easy Monitor nu garantează acuratețea informațiilor preluate din baza de date publică și nici funcționarea acesteia. Utilizatorul ia la cunoștință că orice disfuncționalitate a serviciului public atrage funcționarea incorectă a aplicației de monitorizare a dosarelor. Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă că prin utilizarea aplicației Easy Monitor nu are loc nici un transfer al nici unui drept de proprietate intelectuală sau industrială cu privire la ideile, denumirile, design-ul, mărcile, conceptele, know-how-ul, metodele, soluțiile, tehnicile, scripturi-le, codurile, procesele, aptitudinile și adaptările conținute de prezenta aplicație. Nicio acțiune, indiferent de formă, în legătură cu folosirea prezentei aplicații nu poate fi inițiată de către utilizator după expirarea a unui an (1) de la apariția cauzei acțiunii în conformitate cu legea aplicabilă, cu excepția situației în care se aplică o perioadă obligatorie care potrivit legii aplicabile nu poate fi restrânsă.